ผลิตภัณฑ์ หลังคาเมทัลชีท

ขนาดของแผ่นหลังคาเหล็ก
TRP25-750SS TRP25-750MTRP29-730SS TRP29-730M TRP20-1000
TRP88-600 TRP39-700KVRP80-650K VRP60-750BL VRP110-650BL
TDP40-800 TDP65-750TRP20-900 TRP40-800 TRP40-900
TRP150-500 TRP38-750SRadail Roof & Spank curved

No comments:

Post a Comment